Siniša Babović

Specijalista oftalmologije

Dr sci. med. Siniša Babović je specijalista oftalmologije, oftalmohirurg i doktor medicinskih nauka.

Svoju karijeru gradio je u Novom Sadu i Beogradu. Započeo je na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na Klinici za očne bolesti, napredujući u poziciju Šefa odseka za horioretinalne bolesti.

Dalje stručno usavršavanje i iskustvo stiče kao načelnik za bolesti zadnjeg segmenta oka, a potom kao zamenik direktora Klinike za očne bolesti “Prof. dr Ivan Stanković” KBC Zvezdara u Beogradu.

Trenutno je Upravnik Klinike za očne bolesti Kliničkog centra Vojvodine u Novom Sadu. Od 1998 – 2008. godine uključen je u nastavnu delatnost i izvođenje praktične nastave sa studentima medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Bio je mentor specijalizantima iz oftalmologije.

Do sada je operisao preko 10.000 pacijenata od katarakte, povreda prednjeg i zadnjeg segmenta oka, bolesti mrežnjače i bolesti spoljnog oka.

Obrazovanje i hirurške veštine je sticao u višestrukim stipendijskim boravcima na univerzitetskim klinikama za očne bolesti u Beču, Stokholmu, Liverpulu, Antverpenu, Drezdenu, Budimpešti, Berlinu, Salcburgu i Sao Paolu.

Aktivno je bio angažovan na brojnim domaćim i stranim kongresima iz oblasti hirurgije katarkte i bolesti mrežnjače.

Autor je i koautor u više od 150 stručnih radova, koji su izlagani na domaćim i inostranim stručnim sastancima, a neki od njih i štampani, uključujući knjige iz oftlmologije i hirurgije. Glavni je istraživač u okviru više savremenih studija koje se bave modernim lečenjem bolesti mrežnjače. 

Kod dr Babovića možete obaviti, kako kompletan oftalmološki pregled, tako i subspecijalistički pregled iz oblasti bolesti mrežnjače (retine), kao i preglede radi moderne ultrazvučne operacije katarakte, laserskih intervencija i intravitrealnih injekcija kod bolesti mrežnjače. 

Član je Srpskog lekarskog društva- DLV, Udruženja oftalmologa Srbije, Evropskog udruženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju (ESCRS) i Evropskog udruženja za bolesti mrežnjače (EURETINA)

Zašto izabrati nas?

Specijalna bolnica za oftalmologiju Bulevar raspolaže sa dve vrhunski opremljene operacione sale za operaciju katarakte, ugradnju premium sočiva, operaciju glaukoma i za lasersko skidanje dioptrije, kao i sa jednom manjom operacionom salom, gde se obavljaju manji hirurški zahvati poput uklanjanja čmička, davanje injekcija za lečenje bolesti žute mrlje i drugo. Pored operacionih sala, bolnica raspolaže i sa 7 ambulanti, od kojih je jedan kabinet za dijagnostiku i jedan retinološki, a u ostalih pet se svakodnevno obavljaju detaljni očni pregledi za decu i odrasle. 

U okviru bolnice nalazi se i soba za dijagnostička snimanja svih segmenata oka radi utvrđivanja bolesti oka i parametara važnih za operativni postupak:

  • ultrazvučna dijagnostika - neinvazivna dijagnostička metoda koja uz pomoć UZ talasa daje podatke o veličini, građi (strukturi) i promenama unutar oka
  • kompjuterizovano vidno polje - je dijagnostička metoda pomoću koje se postavlja rana dijagnoza glaukoma, procenjuju oštećenja vida nastala kod postojanja glaukoma i prati efikasnost antiglaukomske terapije
  • OCT (optička koherentna tomografija) za najprecizniju automatsku i neinvazivnu spektralnu analizu slojeva i unutrašnje strukture mrežnjače, očnog nerva i rožnjače
  • pentacam AXL – unapređena verzija Pentacam GR-a, koji pored analize visoke rezolucije rožnjače i prednjeg segmenta oka, omogućava precizno merenje aksijalne dužine oka; služi za dijagnostiku keratokonusa, glaukoma, ali i za proračun sočiva koja će se ugraditi u toku operacije katarakte
  • fokometar – Lens Chek Pro – za određivanje dioptrije, pupilarne distance i UV transmitanse optičkih stakala i sočiva
  • iCare topometar – aparat za automatsko merenje intraokularnog pritiska; komforno merenje čak i za decu

Yag laser - Parametri ovog lasera omogućavaju hirurgu visoku preciznost i efikasnost uz korišćenje niskih energetskih nivoa talasa. Koristi se u terapiji glaukoma i lečenju sekundarne katarakte.

Argon laser - najčešće se primenjuje u procedurama retinalne fotokoagulacije kod lečenja bolesti mrežnjače, pre svega lečenju dijabetesne retinopatije. Pored lečenja dijabetesne retinoptije primenjuje se i u lečenju drugih bolesti mrežnjače koje uključuju makularne edeme različitih uzroka, ruputura retine koje se obično javljaju kod viših miopija, vaskularnih bolesti mrežnjače kao što su okluzije vena mrežnjače i drugih.

Sve procedure koje se rade argon laserom spadaju u ambulantne procedure, rade su u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji, potpuno su bezbolne i pacijent nepsoredno posle intervencije ide kući.

Iskustva naših korisnika

Zakažite pregled

online putem ili na broj 021/661-00-00.