Glaukom | pregled i lečenje | Kllinika Bulevar

Glaukom

Glaukom je progresivna bolest vidnog živca koja, ako se ne leči, može dovesti do sužavanja vidnog polja, propadanja vidnog živca i znatnog, pa i trajnog gubitka vida. Najčešće je posledica povišenog očnog pritiska, obično kad su njegove vrednosti više od 21 mmHg.

Simptomi glaukoma

Na početku bolesti nema nikakvih simptoma, tako da se glaukom često naziva tihim kradljivcem vida. Kako bolest napreduje, osoba koja boluje od glaukoma može primetiti da njen periferni vid slabi. Objekti direktno ispred i dalje se dobro vide, ali objekti sa strane mogu da se slabije vide ili uopšte i ne vide. Ukoliko se ne preduzme lečenje vremenom dolazi do potpunog gubitka perifernog vida i ostaje samo centralni vid.

Pregled za glaukom

Pregled za glaukom obuhvata: proveru vidne oštrine i merenje očnog pritiska, određivanje vidnog polja, merenje debljine rožnjače (pahimetrija), pregled očnog ugla (gonioskopija), pregled i provera oštećenja očnog živca uz pomoć optičke koherentne tomografije (OCT). Kada se obavi pregled vidnog polja pacijent se vraća u specijalističku ordinaciju gde lekar meri očni pritisak. Zatim se radi gonioskopija , kojom se utvrđuje širina očnog ugla. Izvodi se uz pomoć gonioskopske lupe koja se prislanja direktno na površinu oka i sasvim je bezbolna. Ukoliko širina očnog ugla to dozvoljava širi se zenica ukapavanjem kapi da bi se što bolje mogao napraviti pregled očnog živca i žute mrlje. U tome nam znatno pomaže aparat OCT pomoću kojeg se izvodi optička koherentna tomografija. To je takođe neinvazivna pretraga koja nam pouzdano daje podatke o eventualnim oštećenjima očnog živca i žute mrlje. Ovaj deo pregleda može trajati od 30-60 minuta, a to zavisi od brzine širenja pacijentovih zenica. Zbog proširenih zenica koje se skupljaju nakon nekoliko sati, preporuka je da se zbog zamućenog vida nekoliko sati nakon pegleda ne upravlja vozilima.

Lečenje glaukoma

Terapija glaukoma sprečava ili usporava nastanak daljih oštećenja nervnih vlakana mrežnjače i dalji gubitak vida. Međutim ona nije u mogućnosti da popravi već nastala oštećenja. To je još jedan podatak koji pokazuje da je kod glaukoma presudna rana dijagnoza i pravovremeno lečenje.

Terapija glaukoma se u najvećem broju slučajeva zasniva na ukapavanju antiglaukomskih kapi. To su kapi koje deluju ili na smanjenu produkciju očne vodice ili na njeno povećano oticanje ili i na jedno i drugo. U oba slučaja imaju za posledicu snižavanje očnog pritiska. Ukoliko one ne daju rezultat može se probati sa invazivnijim terapijskim procedurama kao što su:

Yag laserska iriditomija: To je procedura kod koje se specijalnim laserom napravi mala rupica na periferiji dužice i na taj način formira komunikacija između zadnje očne komore u kojoj se proizvodi očna vodica i prednje očne komore kroz koju ona otiče. To dovodi do boljeg oticanja očne vodice i smanjenja očnog pritiska. Primenjuje se kod angularnih glaukoma. Radi se ambulantno i u kapljičnoj anesteziji, tako da je u pitanju bezbolna procedura, a pacijent može da ide kući odmah nakon terapije.

Laserska trabekuloplastika: To je procedura kojom se specijalnim laserom tretira trabekulum (deo kroz koji otiče očna vodica) čime se pospešuje oticanje očne vodice iz oka i smanjenje očnog pritiska. Koristi se kod simpleks glaukoma, to jest kod glaukoma otvorenog ugla.

Trabekulektomija: To je hirurška metoda koja se primenjuje ukoliko nijedna od prethodnih manje invazivnih metoda nije dala rezultat, to jest nije dovela do zadovoljavajuće regulacije očnog pritiska. Sastoji se iz pravljenja posebnog otvora u beonjači u vidu poklopca, odnosno skleralnog ‚‚flepa” i hirurškog isecanja dela trabekuluma kroz koji će oticati očna vodica. Po završetku isecanja dela trabekuluma, flep se vraća na mesto u vidu poklopca i ušiva. Na taj način stvorena je komunikacija između unutrašnjosti oka i prostora ispod flepa. Pri povišenim vrednostima očnog pritiska dolazi do isticanja očne vodice iz oka u prostor ispod flepa što se manifestuje formiranjem malog mehura. To automatski dovodi do smanjenja očnog pritiska.

Zašto izabrati nas?

Specijalna bolnica za oftalmologiju Bulevar raspolaže sa dve vrhunski opremljene operacione sale za operaciju katarakte, ugradnju premium sočiva, operaciju glaukoma i za lasersko skidanje dioptrije, kao i sa jednom manjom operacionom salom, gde se obavljaju manji hirurški zahvati poput uklanjanja čmička, davanje injekcija za lečenje bolesti žute mrlje i drugo. Pored operacionih sala, bolnica raspolaže i sa 7 ambulanti, od kojih je jedan kabinet za dijagnostiku i jedan retinološki, a u ostalih pet se svakodnevno obavljaju detaljni očni pregledi za decu i odrasle. 

U okviru bolnice nalazi se i soba za dijagnostička snimanja svih segmenata oka radi utvrđivanja bolesti oka i parametara važnih za operativni postupak:

  • ultrazvučna dijagnostika - neinvazivna dijagnostička metoda koja uz pomoć UZ talasa daje podatke o veličini, građi (strukturi) i promenama unutar oka
  • kompjuterizovano vidno polje - je dijagnostička metoda pomoću koje se postavlja rana dijagnoza glaukoma, procenjuju oštećenja vida nastala kod postojanja glaukoma i prati efikasnost antiglaukomske terapije
  • OCT (optička koherentna tomografija) za najprecizniju automatsku i neinvazivnu spektralnu analizu slojeva i unutrašnje strukture mrežnjače, očnog nerva i rožnjače
  • pentacam AXL – unapređena verzija Pentacam GR-a, koji pored analize visoke rezolucije rožnjače i prednjeg segmenta oka, omogućava precizno merenje aksijalne dužine oka; služi za dijagnostiku keratokonusa, glaukoma, ali i za proračun sočiva koja će se ugraditi u toku operacije katarakte
  • fokometar – Lens Chek Pro – za određivanje dioptrije, pupilarne distance i UV transmitanse optičkih stakala i sočiva
  • iCare topometar – aparat za automatsko merenje intraokularnog pritiska; komforno merenje čak i za decu

Yag laser - Parametri ovog lasera omogućavaju hirurgu visoku preciznost i efikasnost uz korišćenje niskih energetskih nivoa talasa. Koristi se u terapiji glaukoma i lečenju sekundarne katarakte.

Argon laser - najčešće se primenjuje u procedurama retinalne fotokoagulacije kod lečenja bolesti mrežnjače, pre svega lečenju dijabetesne retinopatije. Pored lečenja dijabetesne retinoptije primenjuje se i u lečenju drugih bolesti mrežnjače koje uključuju makularne edeme različitih uzroka, ruputura retine koje se obično javljaju kod viših miopija, vaskularnih bolesti mrežnjače kao što su okluzije vena mrežnjače i drugih.

Sve procedure koje se rade argon laserom spadaju u ambulantne procedure, rade su u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji, potpuno su bezbolne i pacijent nepsoredno posle intervencije ide kući.

Iskustva naših korisnika

Naše Usluge

Zakažite pregled

online putem ili na broj 021/661-00-00.