Pregledi i lečenje glaukoma u Novom Sadu

Glaukom je progresivna bolest vidnog živca koja, ako se ne leči, može dovesti do sužavanja vidnog polja, propadanja vidnog živca i znatnog, pa i trajnog gubitka vida. Najčešće je posledica povišenog očnog pritiska, obično kad su njegove vrednosti više od 21 mmHg. 

Povišen očni pritisak je glavni faktor rizika za nastanak glaukoma. Ipak, neće svaka osoba sa povišenim očnim pritiskom razviti glaukom (očna hipertenzija), a glaukom može da se razvije i bez povišenog očnog pritiska (normotenzivni glaukom). 

U faktore rizika spadaju još i godine starosti (iznad četrdeset), pozitivna porodična istorija (glaukom ima naslednu komponentu), miopija (kratkovidost), šećerna bolest i povišen krvni pritisak (ne postoji direktna korelacija između povišenog očnog i krvnog pritiska). 

Sa obzirom na to da glaukom može dovesti do slepila, pravovremeno i adekvatno lečenje glaukoma je od izuzetne važnosti za očuvanje vida.

Simptomi glaukoma

Na početku bolesti simptomi glaukoma su nepostojeći, tako da se glaukom često naziva tihim kradljivcem vida. Kako bolest napreduje, osoba koja boluje od glaukoma može primetiti da njen periferni vid slabi. Objekti direktno ispred i dalje dobro se vide, ali objekti sa strane vide se slabije ili se uopšte ne vide. Ukoliko se ne preduzme lečenje dolazi vremenom do potpunog gubitka perifernog vida i ostaje samo centralni vid, a u poslednjem stadijumu se i on gubi odnosno nastupa slepilo.

Pregled za glaukom

Preventivni pregled za glaukom je od neprocenjive važnosti jer simptomi glaukoma nastaju tek nakon nepovratnog oštećenja vidnog živca. 

Pregled za glaukom obuhvata: određivanje dioptrije za daljinu i blizinu, proveru vidne oštrine i merenje očnog pritiska, pregled prednjeg segmenta oka i komornog ugla (gonioskopija), kompjuterizovano vidno polje, OCT snimanje papile vidnog živca (optička koherentna tomografija), 

Pregled započinjemo određivanjem dioptrije za daljinu i blizinu. Potom se radi kompjuterizovano vidno polje (za ovaj deo pregleda je potrebno da zenice budu uske).

Kada se obavi pregled vidnog polja pacijent se vraća u specijalističku ordinaciju gde lekar meri očni pritisak. Zatim se radi gonioskopija, kojom se utvrđuje širina očnog ugla. Izvodi se uz pomoć gonioskopske lupe koja se prislanja direktno na površinu prethodno anesteziranog oka i sasvim je bezbolna. Ukoliko širina očnog ugla to dozvoljava širi se zenica ukapavanjem kapi da bi se što bolje mogao napraviti pregled očnog živca i žute mrlje. U tome nam znatno pomaže aparat OCT pomoću kojeg se izvodi optička koherentna tomografija. To je takođe neinvazivna pretraga koja nam pouzdano daje podatke o eventualnim oštećenjima očnog živca i žute mrlje. Ovaj deo pregleda može trajati od 30-60 minuta, a to zavisi od brzine širenja pacijentovih zenica. 

Zbog proširenih zenica koje se skupljaju nakon nekoliko sati, preporuka je da se zbog zamućenog vida nekoliko sati nakon pegleda ne upravlja vozilima.

Lečenje glaukoma

Jedina klinički dokazana terapija glaukoma je snižavanje očnog pritiska tako da se glaukom može lečiti:

  • lekovima koji smanjuju stvaranje očne vodice
  • lekovima koji povećavaju oticanje očne vodice
  • operacija glaukoma


Terapija glaukoma ima za cilj da spreči nastanak daljih oštećenja nervnih vlakana i dalji gubitak vida. Međutim, ona nije u mogućnosti da popravi već nastala oštećenja. To je još jedan podatak koji pokazuje da je kod glaukoma presudna rana dijagnoza i pravovremeno lečenje. 

Terapija glaukoma se u najvećem broju slučajeva zasniva na ukapavanju antiglaukomskih kapi. To su kapi koje deluju ili na smanjenje produkcije očne vodice ili na povećanje njenog oticanja. U oba slučaja, ovi lekovi imaju za posledicu snižavanje očnog pritiska. Ukoliko one ne daju rezultat može se probati sa nekom od operacija glaukoma:

Yag laserska iriditomija: To je procedura kod koje se specijalnim laserom napravi mala rupica na periferiji dužice i na taj način formira komunikacija između zadnje očne komore u kojoj se proizvodi očna vodica i prednje očne komore kroz koju ona otiče. To dovodi do boljeg oticanja očne vodice i smanjenja očnog pritiska. Primenjuje se kod angularnih glaukoma (glaukom zatvorenog ugla). Radi se ambulantno i u kapljičnoj anesteziji, tako da je u pitanju bezbolna procedura, a pacijent može da ide kući odmah nakon terapije.

Laserska trabekuloplastika: To je procedura kojom se specijalnim laserom tretira trabekulum komornog ugla (deo kroz koji otiče očna vodica) čime se pospešuje oticanje očne vodice iz oka i smanjenje očnog pritiska. Koristi se kod primarnih glaukoma otvorenog ugla.

Trabekulektomija: To je operacija glaukoma u pravom smislu reči,  koja se primenjuje ukoliko ni jedna od prethodnih manje invazivnih metoda nije dala rezultat, odnosno nije dovela do zadovoljavajuće regulacije očnog pritiska. Sastoji se iz pravljenja posebnog otvora u beonjači u vidu poklopca, odnosno skleralnog ‚‚flepa” i hirurškog isecanja dela trabekuluma kroz koji će oticati očna vodica. Po završetku isecanja dela trabekuluma, flep se vraća na mesto u vidu poklopca i ušiva. Na taj način stvorena je komunikacija između unutrašnjosti oka i prostora ispod flepa. Pri povišenim vrednostima očnog pritiska dolazi do isticanja očne vodice iz oka u prostor ispod flepa što se manifestuje formiranjem malog mehura. To automatski dovodi do smanjenja očnog pritiska.

Zašto izabrati nas?

Vrhunska tehnologija

Specijalna bolnica za oftalmologiju Bulevar raspolaže sa dve vrhunski opremljene operacione sale za operaciju katarakte, ugradnju premium sočiva, operaciju glaukoma i za lasersko skidanje dioptrije, kao i sa jednom manjom operacionom salom, gde se obavljaju manji hirurški zahvati poput uklanjanja čmička, davanje injekcija za lečenje bolesti žute mrlje i drugo. Pored operacionih sala, bolnica raspolaže i sa 7 ambulanti, od kojih je jedan kabinet za dijagnostiku i jedan retinološki, a u ostalih pet se svakodnevno obavljaju detaljni očni pregledi za decu i odrasle. 

dijagnostička snimanja
U okviru bolnice nalazi se i soba za dijagnostička snimanja svih segmenata oka radi utvrđivanja bolesti oka i parametara važnih za operativni postupak:
  • ultrazvučna dijagnostika – neinvazivna dijagnostička metoda koja uz pomoć UZ talasa daje podatke o veličini, građi (strukturi) i promenama unutar oka
  • kompjuterizovano vidno polje – je dijagnostička metoda pomoću koje se postavlja rana dijagnoza glaukoma, procenjuju oštećenja vida nastala kod postojanja glaukoma i prati efikasnost antiglaukomske terapije
  • OCT (optička koherentna tomografija) za najprecizniju automatsku i neinvazivnu spektralnu analizu slojeva i unutrašnje strukture mrežnjače, očnog nerva i rožnjače
  • pentacam AXL – unapređena verzija Pentacam GR-a, koji pored analize visoke rezolucije rožnjače i prednjeg segmenta oka, omogućava precizno merenje aksijalne dužine oka; služi za dijagnostiku keratokonusa, glaukoma, ali i za proračun sočiva koja će se ugraditi u toku operacije katarakte
  • fokometar – Lens Chek Pro – za određivanje dioptrije, pupilarne distance i UV transmitanse optičkih stakala i sočiva
  • iCare topometar – aparat za automatsko merenje intraokularnog pritiska; komforno merenje čak i za decu
Terapijski laseri

Yag laser – Parametri ovog lasera omogućavaju hirurgu visoku preciznost i efikasnost uz korišćenje niskih energetskih nivoa talasa. Koristi se u terapiji glaukoma i lečenju sekundarne katarakte.

Argon laser – najčešće se primenjuje u procedurama retinalne fotokoagulacije kod lečenja bolesti mrežnjače, pre svega lečenju dijabetesne retinopatije. Pored lečenja dijabetesne retinoptije primenjuje se i u lečenju drugih bolesti mrežnjače koje uključuju makularne edeme različitih uzroka, ruputura retine koje se obično javljaju kod viših miopija, vaskularnih bolesti mrežnjače kao što su okluzije vena mrežnjače i drugih.

Sve procedure koje se rade argon laserom spadaju u ambulantne procedure, rade su u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji, potpuno su bezbolne i pacijent nepsoredno posle intervencije ide kući.

Iskustva naših korisnika

Naše Usluge

Zakažite pregled

online putem ili na broj 021/661-00-00.