Lečenje retine

Retina, odnosno mrežnjača je unutrašnja opna oka, dok je žuta mrlja njen centralni deo na kojoj se fokusiraju svetlosni zraci. Oštećenja mrežnjače i žute mrlje mogu da se jave kod velikog broja sistemskih i lokalnih oboljenja i mogu imati dramatične posledice na vid.

Već nastala oštećenja na mrežnjači i žutoj mrlji savremenim terapijama je moguće lečiti, ali su rezultati znatno bolji ukoliko se lečenje preduzme pre nastanka ozbiljnijih oštećenja. U tome se i ogleda značaj postavljanja rane dijagnoze i pravovremenog početka lečenja.

Retinološki pregled

Retinološki pregled podrazumeva detaljan pregled dubine oka, odnosno njegovog zadnjeg segmenta. Pregled započinje utvrđivanjem vidne oštrine oba oka. Slede merenje očnog pritiska i pregled prednjeg segmenta oka u ambulanti na biomikroskopu. Nakon toga u oči se kapaju kapi za širenje zenica. Zenice se šire od 10 minuta do pola sata, što je individualno. Pregled dubine oka radi se u ambulanti na biomikroskopu tako što lekar prinese lupu blizu oka ili je nežno prisloni na oko koje je prethodno anestezirano. Na taj način mogu se detaljno videti staklasto telo i mrežnjača. Pregled traje kratko i nije bolan.

Nakon pregleda lekar može postaviti dijagnozu i određuje lečenje ili upućuje pacijenta na dodatne pretrage. Obično se pregled upotpunjuje dodatnim pretragama kao što su: OCT- optička koherentna tomografija ili ultrazvuk oka. Sve ove pretrage mogu se učiniti tokom jedne posete klinici. Nakon dodatnih analiza lekar određuje terapiju koja može biti terapija lekovima, kapima, laserom, intraokularnim inekcijama ili zakazuje operaciju oka.

Ablacija retine

Prilikom pojave ablacije retine slabi vid, što pacijent opisuje kao da pada crna ili siva zavesa. Kad odlepljenje dosegne centar vida ili makulu, što se može dogoditi kroz 1-2 dana, vid postaje jako slab i ne može se više čitati, niti se mogu prepoznati osobe u najbližem okruženju.

Ablacija retine leči se operacijom koja se naziva vitrektomija. Kako se retina prehranjuje samo dok je zalepljena za očnu pozadinu, svako retinalno odlepljenje ili ablacija trajno oštećuje retinu. Zbog toga je potrebno što pre obaviti operaciju oka, jer ukoliko se odlaže lošiji su rezultati operacije.

Dijabetesna retinopatija

Nažalost, dijabetesna retinopatija nema izražene simptome, sve do uznapredovale faze bolesti. Promene mogu dugo, neprimetno napredovati i izazvati značajna oštećenja vida zbog krvarenja. Ukoliko se bolest ne otkrije i ne leči na vreme, vodi ka trajnom gubitku vida tj. slepilu.

Stoga je važno naglasiti potrebu za redovnim kontrolama očnog dna kod pacijenata sa dijabetesom, kako bi se što ranije krenulo sa lečenjem.

Danas su standard u lečenju i makularnog edema i dijabetesne retinopatije intravitrealne inekcije iz grupe lekova anti-VEGF (vaskularni endotelni faktor rasta). Injekcije se daju nakon lokalne anestezije kapima kroz beonjaču i potpuno su bezbolne. Često se postiže i poboljšanje vida, a ne samo stabilizacija postojećeg vida.

Degeneracija makule

Makula ili žuta mrlja je srednji deo retine ili mrežnjače koja nam omogućava centralni vid, čitanje i razlikovanje finih detalja. Degeneracija makule je bolest koja se obično javlja kod starijih osoba, obično iznad 50. godine života, a koje uzrokuje gubitak vida u središtu vidnog polja tako da se otežava i onemogućuje čitanje i prepoznavanje lica, iako preostali periferni vid omogućuje ostale svakodnevne aktivnosti.

Danas postoje vrlo delotvorni lekovi pod nazivom anti-VEGF, koji smanjuju krvarenje i curenje tečnosti ispod makule te poboljšavaju vid. Lekovi se moraju primeniti u obliku injekcija. Injekcije se daju u oko u lokalnoj anesteziji i nisu bolne. Nakon primene ambulantno, pacijent ide odmah kući. Lečenje traje od nekoliko meseci do nekoliko godina i zahteva ponavljanje injekcija u razmaku od mesec dana. Trenutno se na tržištu nalaze Avastin (bevacizumab), Lucentis (ranibizumab) i Eylea (aflibercept).

ANTI - VEGF terapija

Anti-VEGF lekovi su nova grupa „pametnih” lekova koja se primenjuje u lečenju retinalnih bolesti 10-ak godina. Ti lekovi omogućili su značajno poboljšanje ishoda lečenja do tada neizlečivih ili teško izlečivih retinalnih bolesti. Najćešće se primenjuju u lečenju vlažne degeneracije žute mrlje, dijabetičke retinopatije, tromboze krvnih sudova retine i još nekih retinalnih bolesti.

Zašto izabrati nas?

Specijalna bolnica za oftalmologiju Bulevar raspolaže sa dve vrhunski opremljene operacione sale za operaciju katarakte, ugradnju premium sočiva, operaciju glaukoma i za lasersko skidanje dioptrije, kao i sa jednom manjom operacionom salom, gde se obavljaju manji hirurški zahvati poput uklanjanja čmička, davanje injekcija za lečenje bolesti žute mrlje i drugo. Pored operacionih sala, bolnica raspolaže i sa 7 ambulanti, od kojih je jedan kabinet za dijagnostiku i jedan retinološki, a u ostalih pet se svakodnevno obavljaju detaljni očni pregledi za decu i odrasle. 

U okviru bolnice nalazi se i soba za dijagnostička snimanja svih segmenata oka radi utvrđivanja bolesti oka i parametara važnih za operativni postupak:

  • ultrazvučna dijagnostika - neinvazivna dijagnostička metoda koja uz pomoć UZ talasa daje podatke o veličini, građi (strukturi) i promenama unutar oka
  • kompjuterizovano vidno polje - je dijagnostička metoda pomoću koje se postavlja rana dijagnoza glaukoma, procenjuju oštećenja vida nastala kod postojanja glaukoma i prati efikasnost antiglaukomske terapije
  • OCT (optička koherentna tomografija) za najprecizniju automatsku i neinvazivnu spektralnu analizu slojeva i unutrašnje strukture mrežnjače, očnog nerva i rožnjače
  • pentacam AXL – unapređena verzija Pentacam GR-a, koji pored analize visoke rezolucije rožnjače i prednjeg segmenta oka, omogućava precizno merenje aksijalne dužine oka; služi za dijagnostiku keratokonusa, glaukoma, ali i za proračun sočiva koja će se ugraditi u toku operacije katarakte
  • fokometar – Lens Chek Pro – za određivanje dioptrije, pupilarne distance i UV transmitanse optičkih stakala i sočiva
  • iCare topometar – aparat za automatsko merenje intraokularnog pritiska; komforno merenje čak i za decu

Yag laser - Parametri ovog lasera omogućavaju hirurgu visoku preciznost i efikasnost uz korišćenje niskih energetskih nivoa talasa. Koristi se u terapiji glaukoma i lečenju sekundarne katarakte.

Argon laser - najčešće se primenjuje u procedurama retinalne fotokoagulacije kod lečenja bolesti mrežnjače, pre svega lečenju dijabetesne retinopatije. Pored lečenja dijabetesne retinoptije primenjuje se i u lečenju drugih bolesti mrežnjače koje uključuju makularne edeme različitih uzroka, ruputura retine koje se obično javljaju kod viših miopija, vaskularnih bolesti mrežnjače kao što su okluzije vena mrežnjače i drugih.

Sve procedure koje se rade argon laserom spadaju u ambulantne procedure, rade su u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji, potpuno su bezbolne i pacijent nepsoredno posle intervencije ide kući.

Iskustva naših korisnika

Zakažite pregled

online putem ili na broj 021/661-00-00.