Aleksandra Komarčević

Klinički lekar (oftalmologija)

Nakon završene Gimnazije „Jovan Jovanović Zmaj“, prirodni smer, upisuje Medicinski fakultet u Novom Sadu i završava ga 2017. godine sa prosekom 9,0.

Prvo radno iskustvo stiče u Specijalnoj bolnici za oftalmologiju Svjetlost (kasnije Bulevar), gde je zaposlena od 2018. godine.

U okviru edukacije i programa kruženja, u Klinici Svjetlost u Zagrebu boravila je, u više navrata po tri meseca, na Odeljenju za refraktivnu hirurgiju i transplantaciju rožnjače i na Odeljenju za kataraktu.

Samostalno obavlja kompletne oftalmološke preglede, preglede za lasersko skidanje dioptrije, obavlja preoperativnu pripremu pacijenata, radi snimanja i tumačenja snimaka kornealne topografije, snimanje i tumačenje nalaza OCT-a i ultrazvuka oka. Ima iskustva u praćenju pacijenata nakon laserske korekcije vida, nakon crosslinking-a i transplantacije rožnjače.

U okviru specijalizacije u Specijalnoj bolnici za oftalmologiju Bulevar asistira hirurgu tokom operacija laserskog skidanja dioptrije (PRK i LASIK metodom), kao i tokom operacija ugradnje intraokularnih sočiva, odnosno uklanjanja katarakte. Učestvuje prilikom izvođenja manjih hirurških intervencija (uklanjanje halaziona).

Tokom studija bavila se naučno-istraživačkim radom iz oblasti kliničke imunologije, koji je prezentovala na kongresima Medicinskog fakulteta u Novom Sadu i Zagrebu.

Kao stipendista Vlade Nemačke boravila je tri meseca u Minsteru, 2012. godine i učestvovala u programima razmene studenata Medicinskog fakulteta u Italiji 2015. godine.

Zašto izabrati nas?

Vrhunska tehnologija

Specijalna bolnica za oftalmologiju Bulevar raspolaže sa dve vrhunski opremljene operacione sale za operaciju katarakte, ugradnju premium sočiva, operaciju glaukoma i za lasersko skidanje dioptrije, kao i sa jednom manjom operacionom salom, gde se obavljaju manji hirurški zahvati poput uklanjanja čmička, davanje injekcija za lečenje bolesti žute mrlje i drugo. Pored operacionih sala, bolnica raspolaže i sa 7 ambulanti, od kojih je jedan kabinet za dijagnostiku i jedan retinološki, a u ostalih pet se svakodnevno obavljaju detaljni očni pregledi za decu i odrasle. 

dijagnostička snimanja
U okviru bolnice nalazi se i soba za dijagnostička snimanja svih segmenata oka radi utvrđivanja bolesti oka i parametara važnih za operativni postupak:
  • ultrazvučna dijagnostika – neinvazivna dijagnostička metoda koja uz pomoć UZ talasa daje podatke o veličini, građi (strukturi) i promenama unutar oka
  • kompjuterizovano vidno polje – je dijagnostička metoda pomoću koje se postavlja rana dijagnoza glaukoma, procenjuju oštećenja vida nastala kod postojanja glaukoma i prati efikasnost antiglaukomske terapije
  • OCT (optička koherentna tomografija) za najprecizniju automatsku i neinvazivnu spektralnu analizu slojeva i unutrašnje strukture mrežnjače, očnog nerva i rožnjače
  • pentacam AXL – unapređena verzija Pentacam GR-a, koji pored analize visoke rezolucije rožnjače i prednjeg segmenta oka, omogućava precizno merenje aksijalne dužine oka; služi za dijagnostiku keratokonusa, glaukoma, ali i za proračun sočiva koja će se ugraditi u toku operacije katarakte
  • fokometar – Lens Chek Pro – za određivanje dioptrije, pupilarne distance i UV transmitanse optičkih stakala i sočiva
  • iCare topometar – aparat za automatsko merenje intraokularnog pritiska; komforno merenje čak i za decu
Terapijski laseri

Yag laser – Parametri ovog lasera omogućavaju hirurgu visoku preciznost i efikasnost uz korišćenje niskih energetskih nivoa talasa. Koristi se u terapiji glaukoma i lečenju sekundarne katarakte.

Argon laser – najčešće se primenjuje u procedurama retinalne fotokoagulacije kod lečenja bolesti mrežnjače, pre svega lečenju dijabetesne retinopatije. Pored lečenja dijabetesne retinoptije primenjuje se i u lečenju drugih bolesti mrežnjače koje uključuju makularne edeme različitih uzroka, ruputura retine koje se obično javljaju kod viših miopija, vaskularnih bolesti mrežnjače kao što su okluzije vena mrežnjače i drugih.

Sve procedure koje se rade argon laserom spadaju u ambulantne procedure, rade su u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji, potpuno su bezbolne i pacijent nepsoredno posle intervencije ide kući.

Iskustva naših korisnika

Naše Usluge

Zakažite pregled

online putem ili na broj 021/661-00-00.