Ljiljana Tušek – Lješević

Specijalista oftalmologije

Mr sci dr Ljiljana Tušek – Lješević je specijalista oftalmologije – oftalmohirurg iz Novog Sada. Svoju karijeru je od početka gradila na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, na Klinici za očne bolesti, kao šef Odseka za glaukom, a zatim kao načelnica stacionara Klinike za očne bolesti i potom kao načelnica operacionih sala Klinike za očne bolesti KCV-a.

Od 1982-2009. godine uključena je u nastavnu delatnost i izvođenje praktične nastave a studentima medicine. Bila je mentor brojnim specijalizantima iz oftalmologije.

Do sada je operisala preko 10.000 pacijenata od glaukoma, katarakte i povreda prednjeg segmenta oka.

Usavršavala je znanje kroz brojne domaće i strane kongrese iz oblasti glaukoma. Hirurgije katarakte i refraktivne hirurgije. Autor je i koautor u više od 70 stručnih radova, koji su izlagani na stručnim sastancima, a neki od njih i štampani.

Poseduje licencu fako-hirurga od 2007. godine. Kao sudski veštak za medicinu – oblast oftalmologija izabrana je 2007. godine. Nadzornik je u spoljno-stručnom nadzoru Regionalne lekarske komore Vojvodine.

Ima članstvo u sledećim renomiranim ustanovama i organizacijama:

 • Srpsko lekarsko društvo
 • Udruženje oftalmologa Srbije
 • Udruženje sudskih veštaka Srbije
 • European Society of cataracta and refractiv surgery
 • Lekarska komora Srbije

Zašto izabrati nas?

Vrhunska tehnologija

Specijalna bolnica za oftalmologiju Bulevar raspolaže sa dve vrhunski opremljene operacione sale za operaciju katarakte, ugradnju premium sočiva, operaciju glaukoma i za lasersko skidanje dioptrije, kao i sa jednom manjom operacionom salom, gde se obavljaju manji hirurški zahvati poput uklanjanja čmička, davanje injekcija za lečenje bolesti žute mrlje i drugo. Pored operacionih sala, bolnica raspolaže i sa 7 ambulanti, od kojih je jedan kabinet za dijagnostiku i jedan retinološki, a u ostalih pet se svakodnevno obavljaju detaljni očni pregledi za decu i odrasle. 

dijagnostička snimanja
U okviru bolnice nalazi se i soba za dijagnostička snimanja svih segmenata oka radi utvrđivanja bolesti oka i parametara važnih za operativni postupak:
 • ultrazvučna dijagnostika – neinvazivna dijagnostička metoda koja uz pomoć UZ talasa daje podatke o veličini, građi (strukturi) i promenama unutar oka
 • kompjuterizovano vidno polje – je dijagnostička metoda pomoću koje se postavlja rana dijagnoza glaukoma, procenjuju oštećenja vida nastala kod postojanja glaukoma i prati efikasnost antiglaukomske terapije
 • OCT (optička koherentna tomografija) za najprecizniju automatsku i neinvazivnu spektralnu analizu slojeva i unutrašnje strukture mrežnjače, očnog nerva i rožnjače
 • pentacam AXL – unapređena verzija Pentacam GR-a, koji pored analize visoke rezolucije rožnjače i prednjeg segmenta oka, omogućava precizno merenje aksijalne dužine oka; služi za dijagnostiku keratokonusa, glaukoma, ali i za proračun sočiva koja će se ugraditi u toku operacije katarakte
 • fokometar – Lens Chek Pro – za određivanje dioptrije, pupilarne distance i UV transmitanse optičkih stakala i sočiva
 • iCare topometar – aparat za automatsko merenje intraokularnog pritiska; komforno merenje čak i za decu
Terapijski laseri

Yag laser – Parametri ovog lasera omogućavaju hirurgu visoku preciznost i efikasnost uz korišćenje niskih energetskih nivoa talasa. Koristi se u terapiji glaukoma i lečenju sekundarne katarakte.

Argon laser – najčešće se primenjuje u procedurama retinalne fotokoagulacije kod lečenja bolesti mrežnjače, pre svega lečenju dijabetesne retinopatije. Pored lečenja dijabetesne retinoptije primenjuje se i u lečenju drugih bolesti mrežnjače koje uključuju makularne edeme različitih uzroka, ruputura retine koje se obično javljaju kod viših miopija, vaskularnih bolesti mrežnjače kao što su okluzije vena mrežnjače i drugih.

Sve procedure koje se rade argon laserom spadaju u ambulantne procedure, rade su u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji, potpuno su bezbolne i pacijent nepsoredno posle intervencije ide kući.

Iskustva naših korisnika

Naše Usluge

Zakažite pregled

online putem ili na broj 021/661-00-00.