Teodora Petrić

Klinički lekar (oftalmologija)

Završila je Srednju medicinsku školu „7. april“ u Novom Sadu.

Nakon završetka Medicinskog fakulteta u Novom Sadu 2017. godine počinje da radi u farmaceutskoj kompaniji „Div Lek“ do 2018. godine, kada prelazi u Specijalnu bolnicu za oftalmologiju Svjetlost (kasnije Bulevar).

U okviru edukacije i programa kruženja, u Klinici Svjetlost u Zagrebu boravila je na Odeljenju za transplantaciju rožnjače i refraktivnu hirurgiju.

Samostalno obavlja kompletne oftalmološke preglede, preglede za lasersko skidanje dioptrije, obavlja preoperativnu pripremu pacijenata, radi snimanja i tumačenja snimaka kornealne topografije, snimanje i tumačenje nalaza OCT-a i ultrazvuka oka. Ima iskustva u praćenju pacijenata nakon laserske korekcije vida, nakon crosslinking-a i transplantacije rožnjače.

U okviru specijalizacije u Specijalnoj bolnici za oftalmologiju Bulevar asistira hirurgu tokom operacija laserskog skidanja dioptrije (PRK i LASIK metodom), kao i tokom operacija ugradnje intraokularnih sočiva, odnosno uklanjanja katarakte. Uz prisustvo mentora izvodi manje hirurške intervencije, poput uklnjanja halaziona.

Zašto smo najbolji?

Specijalna bolnica za oftalmologiju Bulevar raspolaže sa dve vrhunski opremljene operacione sale za operaciju katarakte, ugradnju premium sočiva, operaciju glaukoma i za lasersko skidanje dioptrije, kao i sa jednom manjom operacionom salom, gde se obavljaju manji hirurški zahvati poput uklanjanja čmička, davanje injekcija za lečenje bolesti žute mrlje i drugo. Pored operacionih sala, bolnica raspolaže i sa 7 ambulanti, od kojih je jedan kabinet za dijagnostiku i jedan retinološki, a u ostalih pet se svakodnevno obavljaju detaljni očni pregledi za decu i odrasle. 

U okviru bolnice nalazi se i soba za dijagnostička snimanja svih segmenata oka radi utvrđivanja bolesti oka i parametara važnih za operativni postupak:

  • ultrazvučna dijagnostika - neinvazivna dijagnostička metoda koja uz pomoć UZ talasa daje podatke o veličini, građi (strukturi) i promenama unutar oka
  • kompjuterizovano vidno polje - je dijagnostička metoda pomoću koje se postavlja rana dijagnoza glaukoma, procenjuju oštećenja vida nastala kod postojanja glaukoma i prati efikasnost antiglaukomske terapije
  • OCT (optička koherentna tomografija) za najprecizniju automatsku i neinvazivnu spektralnu analizu slojeva i unutrašnje strukture mrežnjače, očnog nerva i rožnjače
  • pentacam AXL – unapređena verzija Pentacam GR-a, koji pored analize visoke rezolucije rožnjače i prednjeg segmenta oka, omogućava precizno merenje aksijalne dužine oka; služi za dijagnostiku keratokonusa, glaukoma, ali i za proračun sočiva koja će se ugraditi u toku operacije katarakte
  • fokometar – Lens Chek Pro – za određivanje dioptrije, pupilarne distance i UV transmitanse optičkih stakala i sočiva
  • iCare topometar – aparat za automatsko merenje intraokularnog pritiska; komforno merenje čak i za decu

Yag laser - Parametri ovog lasera omogućavaju hirurgu visoku preciznost i efikasnost uz korišćenje niskih energetskih nivoa talasa. Koristi se u terapiji glaukoma i lečenju sekundarne katarakte.

Argon laser - najčešće se primenjuje u procedurama retinalne fotokoagulacije kod lečenja bolesti mrežnjače, pre svega lečenju dijabetesne retinopatije. Pored lečenja dijabetesne retinoptije primenjuje se i u lečenju drugih bolesti mrežnjače koje uključuju makularne edeme različitih uzroka, ruputura retine koje se obično javljaju kod viših miopija, vaskularnih bolesti mrežnjače kao što su okluzije vena mrežnjače i drugih.

Sve procedure koje se rade argon laserom spadaju u ambulantne procedure, rade su u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji, potpuno su bezbolne i pacijent nepsoredno posle intervencije ide kući.

Iskustva naših korisnika

Zakažite pregled

online putem ili na broj 021/661-00-00.