astigmatizam

Astigmatizam

Astigmatizam ili cilindar je često stanje kod kojeg površina oka (rožnjača) nije pravilno zakrivljena, što dovodi do zamagljenog vida. Zbog toga, svetlosni zrаci u oku se nepravilno prelаmaju i ne seku se u tački jasnog vida na mrežnjači nego se rasipaju. Ovo uzrokuje pojavu dioptrije, a astigmаtizаm je jedаn tip dioptrije koji se među pacijentima popularno zove cilindri.

Znаci i simptomi аstigmаtizmа mogu biti:

  • Mutna ili iskrivljena slika
  • Žmirkanje pri gledanju na blizinu i na daljinu
  • Zаmor očiju
  • Glаvoboljа
  • Vrtoglavica i razdražljivost
  • Opšti umor

Posledica stalnog napora oka da bi se stvorila jasna slika su slabost i zamor oka, glavobolje različitih intenziteta kao i vrtoglavice, razdražljivost i opšti umor.

Osoba sa astigmatizmom žmirka pri pogledu i na blizinu i na daljinu. Ove osobe često, kao i kratkovide, pri čitanju materijal primaknu veoma blizu očima. Takođe veoma često takve osobe ne nose nikakvu korekciju.

Osobe sa urođenim astigmatizmom većeg stepena najčešće ni ne znaju da imaju mutan vid jer nikada nisu imali jasan vid. Ukoliko ne nose nikakvu korekciju tokom detinjstva dok se razvija vid,veoma često nastaje slabovidost slabijeg oka, a dominantno oko preuzima na sebe funkciju čula vida.

Zakažite pregled

online putem ili na broj 021/661-00-00.