Prvi dečiji oftalmološki pregled

Često govorimo o bitnosti prvog preventivnog dečijeg pregleda od strane oftalmologa. Taj pregled je najbolje obaviti u 3. ili 4. godini života ukoliko roditelji ne primećuju ništa što bi ih oftalmologu dovelo ranije. Ukoliko roditelji primate da detetu oko beži, ili da se previše približava TV uređaju, telefonu, tabletu ili bilo šta drugo što je nespecifično vezano za oči deteta, savetuje se da se prvi pregled obavi što pre i da se ne čeka navedeni uzrast.

Prvi preventivni pregled je veoma važan i zbog toga da bi se na vreme otkrila potencijalna dioptrija ili razlika u dioptriji dva oka koja može dovesti do slabovidosti, a koja je nažalost trajna posledica po nečiji vid. Ukoliko se nešto tako na prvom pregledu uoči ostaje dovoljno vremena da se pomoću određenih vežbi i odgovarajućih naočara vidna oštrina značajno popravi. Ono što roditelji moraju znati je da su rezultati tretmana uvek bolji ako se sa tretmanom krene u ranijem periodu života deteta. Sam razvoj vidne oštrine traje do detetetove 7. (eventualno 8. godine), ali se mogućnost popravljanja vidne oštrine pomoću navedenih tretmana smanjuje kako se dete približava ovom uzrastu. Ovo je upravo razlog zašto se nakon redovnog školskog sistematskog pregeda pred upis u školu kod dece kod koje se primeti problem ne mogu dobiti očekivani rezultati jer se upravo u tom periodu završava razvoj vine oštrine.

Osim samog pregleda, koji je kod dece nesto duži nego kod odraslih, od izuzetne važnosti je da dete bude dobro pripremljeno za pregled. Sa decom treba razgovarati, objasniti im da je lekar neko ko je dobronameran, da će se sa njim igrati, gledati određene zanimljive sličice itd. Ukapavanje kapi za širenje zenica je veoma bitno obaviti na prvom pregledu, jer se jedino tako može utvrditi tačna dioptrija i pregledati očno dno. Ovo iskustvo zna da bude neprijatno (ne i bolno), naročito deci. To ne znači da deci ne treba reći da će im neko ukapati po jednu kapljicu u oba oka koja može malo da ih pecne, ali insistirajte da im objasnite kako to nije nista strašno i da sasvim brzo prođe.

Deca u ovom uzrastu najčešće ne znaju slova i brojeve pa im se vid na blizinu i daljinu provera pokazivanjem određenih sličica (Lea symbols). Bilo bi dobro da pre pregleda pokažete detetu te simbole (mogu se lako pronaći na internetu), kako bi dete znalo da ih imenuje i na pregledu. To je od izuzetne važnosti jer se na prvom pregledu usled detetove nesigurnosti može dobiti lažan utisak da dete ne vidi dobro, a zapravo samo ne može da se seti nekog oblika i često na tom stadijumu ispitivanja saradnja prestaje.

Osim što je zadatak lekara da uspostavi odgovarajuću komunikaciju sa detetom i prilagodi se njegovom načinu razmišljanja, nekada nije loše stimulisati decu da će nakon pregleda ako budu poslušni i saradljivi dobiti neku manju nagradu. Iz dosadasnjeg iskustva, to se pokazalo vrlo efikasno.

Zakažite pregled

online putem ili na broj 021/661-00-00.