Desanka Grković

Specijalista oftalmologije

Prof.dr Desanka Grković je specijalista oftalmologije, oftalmohirurg, subspecijalista iz oblasti neurooftalmologije, kao i vanredni profesor Medicinskog fakulteta, Univerziteta u Novom Sadu.

Svoju karijeru gradila je u na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu, gde je odbranila svoj magistarski rad i doktorsku disertaciju iz oblasti neurooftalmologije i gde je od asistenta napredovala do vanrednoig profesora za užu naučnu oblast oftalmologije.

Na Klinici za očne bolesti, Kliničkog centra Vojvodine radi kao lekar specijalista oftalmolog od 1994. godine, zatim i kao šef odseka za hirurgiju prednjeg segmenta oka od 2000. godine. Trenutno, od 2014 godine, je načelnik polikliničke službe Klinike za očne bolesti Kliničkog centra Vojvodine.

Od 1997. godine uključena je u nastavnu delatnost – izvođenje praktične nastave kao asistent i predavač, kao docent i profesor, na predmetu oftalmologija, studentima medicine na Medicinskom fakultetu u Novom Sadu. Mentor je specijalizantima iz oftalmologije kao i studentima završne godine studija u izradi diplomskih radova.

Do sada je operisala preko 6.000 pacijenata od katarakte, povreda prednjeg segmenta oka I bolesti spoljnog oka.

Dopunsko obrazovanje je sticala tokom studijskih boravaka u inostranstvu – EUPO course of neuro-ophthalmology and strabismus, Loven, Belgija 2000; ALCON Phacoemulsification training, Budapest, Hungary 2002; XIII Winter Ophthalmic Academy, Shroons, Austria.

Autor je i koautor u više od 50 stručnih radova, koji su izlagani na domaćim i inostranim stručnim sastancima, a neki od njih su štampani. Autor je tri knjige iz oblasti neurooftalmologije.

Kod prof dr Desanke Grković možete obaviti, kako kompletan oftalmološki pregled, preglede radi moderne ultrazvučne operacije katarakte, laserskih intervencija, tako i subspecijalistički pregled optičkog nerva, okulomotornih nerava i viših optičkih puteva.

Član je Srpskog lekarskog društva-DLV, Udruženja oftalmologa Srbije, Evropskog udruženja za hirurgiju katarakte i refraktivnu hirurgiju (ESCRS).

Zašto izabrati nas?

Specijalna bolnica za oftalmologiju Bulevar raspolaže sa dve vrhunski opremljene operacione sale za operaciju katarakte, ugradnju premium sočiva, operaciju glaukoma i za lasersko skidanje dioptrije, kao i sa jednom manjom operacionom salom, gde se obavljaju manji hirurški zahvati poput uklanjanja čmička, davanje injekcija za lečenje bolesti žute mrlje i drugo. Pored operacionih sala, bolnica raspolaže i sa 7 ambulanti, od kojih je jedan kabinet za dijagnostiku i jedan retinološki, a u ostalih pet se svakodnevno obavljaju detaljni očni pregledi za decu i odrasle. 

U okviru bolnice nalazi se i soba za dijagnostička snimanja svih segmenata oka radi utvrđivanja bolesti oka i parametara važnih za operativni postupak:

  • ultrazvučna dijagnostika - neinvazivna dijagnostička metoda koja uz pomoć UZ talasa daje podatke o veličini, građi (strukturi) i promenama unutar oka
  • kompjuterizovano vidno polje - je dijagnostička metoda pomoću koje se postavlja rana dijagnoza glaukoma, procenjuju oštećenja vida nastala kod postojanja glaukoma i prati efikasnost antiglaukomske terapije
  • OCT (optička koherentna tomografija) za najprecizniju automatsku i neinvazivnu spektralnu analizu slojeva i unutrašnje strukture mrežnjače, očnog nerva i rožnjače
  • pentacam AXL – unapređena verzija Pentacam GR-a, koji pored analize visoke rezolucije rožnjače i prednjeg segmenta oka, omogućava precizno merenje aksijalne dužine oka; služi za dijagnostiku keratokonusa, glaukoma, ali i za proračun sočiva koja će se ugraditi u toku operacije katarakte
  • fokometar – Lens Chek Pro – za određivanje dioptrije, pupilarne distance i UV transmitanse optičkih stakala i sočiva
  • iCare topometar – aparat za automatsko merenje intraokularnog pritiska; komforno merenje čak i za decu

Yag laser - Parametri ovog lasera omogućavaju hirurgu visoku preciznost i efikasnost uz korišćenje niskih energetskih nivoa talasa. Koristi se u terapiji glaukoma i lečenju sekundarne katarakte.

Argon laser - najčešće se primenjuje u procedurama retinalne fotokoagulacije kod lečenja bolesti mrežnjače, pre svega lečenju dijabetesne retinopatije. Pored lečenja dijabetesne retinoptije primenjuje se i u lečenju drugih bolesti mrežnjače koje uključuju makularne edeme različitih uzroka, ruputura retine koje se obično javljaju kod viših miopija, vaskularnih bolesti mrežnjače kao što su okluzije vena mrežnjače i drugih.

Sve procedure koje se rade argon laserom spadaju u ambulantne procedure, rade su u lokalnoj, kapljičnoj anesteziji, potpuno su bezbolne i pacijent nepsoredno posle intervencije ide kući.

Iskustva naših korisnika

Zakažite pregled

online putem ili na broj 021/661-00-00.